Laster inn...

Bygg ID-kort

Bygg ID-kort

Alle ansatte i bygg- og anleggsbransjen skal være utstyrt med bygg ID-kort, både norske og utenlandske arbeidere.

Dette er pålagt i henhold til forskrift som Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 30. mars 2007, å utstyre sine ansatte med id-kort, populært kalt byggekort.

Loven tredte i kraft den 1 januar 2008 og det er Arbeidstilsynet som har fått i oppdrag å følge opp loven om byggekort følges.

La oss bestille bygg ID-kort for deg og dine ansatte.
Ta kontakt for informasjon og pris.